საინფორმაციო ცენტრი +995 322 485511 +995 322 111 220
ბავშვი თანმხლები პირის გარეშე
12-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ იმოგზაურონ დამოუკიდებლად, მშობლების ან მეურვის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობით.

მშობლებს ევალებათ:
 • სასურველი რეისის დაჯავშნა
 • სპეციალური მოთხოვნის ინფორმაციის შეტანა ჯავშანში
 • გაცილების ესკორტის შეკვეთა
 • დახვედრის ესკორტის შეკვეთა
 • ბავშვის საპასპორტო მონაცემების წარდგენა
 • საჭირო სამგზავრო დოკუმენტაციის წარმოდგენა: ბილეთი; პასპორტი. ნოტარიალურად დამოწმებული მშობლების ან მეურვის თანხმობა ავიაკომპანიის მიერ ბავშვის თამხლები პირის გარეშე გადაყვანის შესახებ;
 • გამცილებელი ზრდასრული პირის ყოფნა გამგზავრების აეროპორტში რეისის გაფრენამდე.
 • დამხვედრი ზრდასრული პირის ყოფნა ჩაფრენის აეროპორტში;
 • ესკორტირების ფორმის შევსება
 • იმ შემთხვევაში, თუ ჩაფრენისას ბავშვს არ დახვდება მშობლების მიერ მითითებული ზრდასრული პირი, მშობელი ვალდებულია დაფაროს ბავშვის უკან დაბრუნების ხარჯები (კვება, სასტუმროს ხარჯები, მიწისზედა ტრანსპორტი, უკან დაბრუნების ბილეთი და ა.შ.)
ავიაკომპანიას ევალება:
 • ავიაკომპანია პასუხისმგებელია თანმხლები პირის გარეშე მოგზაურ ბავშვზე იმ წუთიდან, როდესაც მშობელი/მეურვე მას აბარებს ავიაკომპანიას, იმ წუთამდე, სანამ ავიაკომპანია ჩააბარებს ბავშვს დამხვედრ პირს ან მიმღებ ავიაკომპანიას მგზავრობის გაგრძელების შემთხვევაში.
გაიგე მეტი
მგზავრობა ცხოველებთან ერთად
”Georgian Airways”-ს გადაჰყავს მხოლოდ ძაღლები და კატები, როგორც სამგზავრო სალონით ასევე თვითმფრინავის საბარგულით.

მგზავრებმა თან უნდა იქონიონ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ცხოველების ტრანსპორტირებისთვის.

მგზავრებმა უნდა დაიცვან შესამაბისი ქვეყნების სამთავრობო იმპორტ-ექსპორტის წესები.

ბილეთის დაჯავშნის დროს გთხოვთ შეატყობინეთ აგენტს/კომპანიას, რომ თქვენ მგზავრობთ შინაურ ცხოველთან ერთად.

”Georgian Airways”-ს ძაღლები და კატები გადაჰყავს შემდეგი პირობებით:
 • ლეკვების და კნუტების მინიმალური ასაკი უნდა იყოს მინიმუმ 4 თვე.
 • ცხოველი უნდა იყოს ჯანმრთელი
 • ცხოველი უნდა მოთავსდეს დაცულ კონტეინერში მთელი ფრენის განმავლობაში (არ ეხებათ გამძღოლ ძაღლებს)
შინაური ცხოველები ხომალდის სალონში

ცხოველის და კონტეინერის საერთო წონა არ უნდა აღემატებოდეს 6 კგ/ 18 ფუნტს და 55x35x20 ზომებს.

ჩვენ არ უზრუნველყოფთ ცხოველებს კონტეინერებით, გთხოვთ იქონიეთ საკუთარი.

შინაური ცხოველები ხომალდის საბარგულში

ცხოველები, რომელთა წონა აჭარბებს 6კგ-ს შეიძლება გადაყვანილ იქნან მხოლოდ საჰაერო ხომალდის საბარგულით.

დაჯავშვნის დორს აუცილებალ მიუთითეთ ცხოველის და კონტეინერის საერთო წონა და კონტეინერის ზუსტი ზომები.

ცხოველი შესაძლოა ტრანსპორტირებულ იქნეს მხოლოდ ისეტი კონტეინერით რომელიც შეესაბამება IATA-ს სტანდარტებს.

კონტეინერი, რომელიც აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს უნდა იყოს:
 • დამზადებული მყარი პლასტმასისგან, ქონდეს რკინის კარი და ვარგისი უნდა იყოს საჰაერო ტრანსპორტირებისთვის;
 • სუფთა, გაუჟონვადი და ცხოველისთვის შეუძლებელი უნდა იყოს კონტეინერიდან გაქცევა;
 • ჰაერგამტარი სამი მხრიდან;
 • უნდა გააჩნდეს საკმარისი სივრცე, იმისათვის, რომ ცხოველს შეეძლოს ადგომა, დაწოლა და ბუნებრივად მოძრაობა;
 • კონტეინერის ძირი დაფარული უნდა იყოს სითხის შემწოვი ქსოვილი.


კონტეინერში მოთავსებული უნდა იყოს ცხოველის ჯანმრთელობის მოწმობის ასლი.

"Georgian Airways" უფლებას იტოვებს, უარი თქვას ცხოველის ტრანსპორტირებაზე, იმ შემთხვევაში თუ ჩამოთვლილი პირობებიდან ერთ-ერთი მაინც არ სრულდება.

ცხოველის სალონით და საბარგულით ტრანსპორტირების ფასები

ცხოველი არ არის გათვალისწინებული უფასო ბარგის კატეგორიაში.

ცხოველის და კონტეინერის საერთო წონაში გადასახდელია ნორმით გათვალისწინებული ზენორმატიული ტვირთის გადასახადი.

გამძღოლი ცხოველები

გამძღოლი ცხოველი არის ძაღლი, რომელიც თან ახლავს შეზღუდული შესაძლებლობების მოქნე მგზავრს. რეისზე გამძღოლი ძაღლის დასაშვებად კომპანია წინასწარ უნდა იყოს ინფორმირებული.

მგზავრმა თან უნდა იქონიოს "გამძღოლი ძაღლის" სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ასეთი ცხოველები რეისზე დაიშვებიან უფასოდ.
ორსული მგზავრებისთვის
ფეხმძიმე ქალბატონებს შეუძლიათ იფრინონ "Georgian Airways"-ის რეისით მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მათი ორსულობის ვადა არ აღემატება 36 კვირას.

კომპანია გირჩევთ გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან, მიიღოთ სრული ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის და შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძინოთ ბილეთი. აუცილებლად წარმოადგინეთ ექიმის მოწმობა, ფრენის დროს შესაძლო გართულებების საფრთხის არ არსებობის შესახებ.
შშმ მგზავრებისთვის
მგზავრები, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საჭიროებს მეტ ყურადღებას და/ან ინდივიდუალურ დახმარებას (საჰაერო ხომალდზე ჩასხდობის, ხომალდიდან გამოსვლის და აეროპორტში გადაადგილების დროს).

შშმ მგზავრების რეისზე მიღება დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:
 • მგზავრის მდგომარეობა
 • საჰაერო ხომალდის ტიპი
 • სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენების აუცილებლობა
 • თანმხლებ პირთან ერთად მგზავრობის აუცილებლობა
 • ტრანსფერული რეისით მგზავრობა
იმისათვის რომ მოხდეს ყველა საჭირო აღჭურვულობის და დამხმარე პირების დროული მობილიზება, აუცილებელია ბილეთის დაჯავშვნა მოხდეს ფრენამდე მინიმუმ 48 საათით ადრე.

ხელ-ბარგთან ერთად, შშმ მგზავრებს შეუძლიათ თან იქონიონ ინვალიდის სავარძელი, ყავარჯენი, საყრდენი ჯოხი და სხვა საჭირო ნივთები დამატებითი თანხის გადახდის გარეშე.

არავითარი სამედიცინო დოკუმენტი არ მოეთხოვებათ მგზავრებს, რომელთაც:
 • დახმარება მხოლოდ აეროპორტში გადაადგილების და საჰაერო ხომალდში ჩასხდომა/გამოსვლის დროს ჭირდებათ;
 • სმენადაქვეითებულ და უსინათლო მგზავრებს;
 • მზავრებს, რომელთაც არ ჭირდებათ ზედამხედველი ფრენის დროს და ინვალიდის სავარძელს იყენებენ არა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო (ასაკი, კომფორტი და ა.შ)
გაიგე მეტი