საინფორმაციო ცენტრი +995 322 485511 +995 322 111 220
ბავშვი თანმხლები პირის გარეშე
12-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ იმოგზაურონ დამოუკიდებლად, მშობლების ან მეურვის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობით.

მშობლებს ევალებათ:
 • სასურველი რეისის დაჯავშნა
 • სპეციალური მოთხოვნის ინფორმაციის შეტანა ჯავშანში
 • გაცილების ესკორტის შეკვეთა
 • დახვედრის ესკორტის შეკვეთა
 • ბავშვის საპასპორტო მონაცემების წარდგენა
 • საჭირო სამგზავრო დოკუმენტაციის წარმოდგენა: ბილეთი; პასპორტი. ნოტარიალურად დამოწმებული მშობლების ან მეურვის თანხმობა ავიაკომპანიის მიერ ბავშვის თამხლები პირის გარეშე გადაყვანის შესახებ;
 • გამცილებელი ზრდასრული პირის ყოფნა გამგზავრების აეროპორტში რეისის გაფრენამდე.
 • დამხვედრი ზრდასრული პირის ყოფნა ჩაფრენის აეროპორტში;
 • ესკორტირების ფორმის შევსება
 • იმ შემთხვევაში, თუ ჩაფრენისას ბავშვს არ დახვდება მშობლების მიერ მითითებული ზრდასრული პირი, მშობელი ვალდებულია დაფაროს ბავშვის უკან დაბრუნების ხარჯები (კვება, სასტუმროს ხარჯები, მიწისზედა ტრანსპორტი, უკან დაბრუნების ბილეთი და ა.შ.)

UMNR / თანმხლები პირის გარეშე ბავშვის მომსახურების საფასური (ბილეთთან ერთად) თითო მიმართულებაზე (ერთი გზა) შეადგენს:
ევროპა - 50 ევრო;
ისრაელი - 40 ევრო/50 აშშ დოლარი;

ავიაკომპანიას ევალება:
 • ავიაკომპანია პასუხისმგებელია თანმხლები პირის გარეშე მოგზაურ ბავშვზე იმ წუთიდან, როდესაც მშობელი/მეურვე მას აბარებს ავიაკომპანიას, იმ წუთამდე, სანამ ავიაკომპანია ჩააბარებს ბავშვს დამხვედრ პირს ან მიმღებ ავიაკომპანიას მგზავრობის გაგრძელების შემთხვევაში.
გაიგე მეტი
მგზავრობა ცხოველებთან ერთად
”Georgian Airways”-ს გადაჰყავს მხოლოდ ძაღლები და კატები, როგორც სამგზავრო სალონით ასევე თვითმფრინავის საბარგულით.

მგზავრებმა თან უნდა იქონიონ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ცხოველების ტრანსპორტირებისთვის, მათ შორის თქვენი შინაური ცხოველის ვაქცინაცია, ჯანმრთელობის ცნობები და სხვა სამგზავრო დოკუმენტები.

„ჯორჯიან ეარვეისი“ ვერ იქნება პასუხისმგებელი, თუ ცხოველს ქვეყანაში შესვლაზე ან ტრანზიტზე უარი ეთქვა.

ძაღლები და კატები, რომლებიც მოგზაურობენ ევროკავშირში, უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ელექტრონული ჩიპით.

გთხოვთ შეგვატყობინოთ დაჯავშნის დროს ან გამგზავრებამდე მინიმუმ 48 საათით ადრე, რომ მოგზაურობთ შინაურ ცხოველთან ერთად.

”Georgian Airways”-ს ძაღლები და კატები გადაჰყავს შემდეგი პირობებით:
 • ლეკვების და კნუტების მინიმალური ასაკი უნდა იყოს მინიმუმ 4 თვე.
 • ცხოველი უნდა იყოს ჯანმრთელი
 • ცხოველი უნდა მოთავსდეს რბილ ჩანთაში (PETC) და გაჟონვისგან დაცულ კონტეინერში (AVIH) მთელი ფრენის განმავლობაში (გარდა მომსახურე ცხოველებისა); 
 • თვითმფრინავის ტიპი და სივრცის ხელმისაწვდომობა.
 • ჩვენ არ ვიღებთ ორსულ ცხოველებს!
შინაური ცხოველები ხომალდის სალონში (PETC)

ცხოველის და კონტეინერის საერთო წონა არ უნდა აღემატებოდეს 6 კგ/ 18 ფუნტს და 55x35x20 ზომებს. 

ჩვენ არ უზრუნველყოფთ ცხოველებს კონტეინერებით, გთხოვთ იქონიეთ საკუთარი.

შენიშვნა: COVID-19-ის გამო შინაური ცხოველები სალონში მიიღება მხოლოდ რბილი ჩანთებით

ფასები:

PETC-ის წონა და კონტეინერის/რბილი ჩანთა არ შედის უფასო ბარგში. ფასი არის 80 ევრო.

ცხოველები თვითმფრინავის საბარგულში (AVIH)

თუ ცხოველი 8 კგ/18 ფუნტს აღემატება, მიღება შესაძლებელია მხოლოდ თვითმფრინავის საწყობში.

კონტეინერის/კინელის მოთხოვნები:

ხისტი პლასტმასის კვერთხი ლითონის კარით, რომელიც შესაფერისია საჰაერო მოგზაურობისთვის;

გაწმენდა, გაჟონვა და გაქცევა;

ვენტილირებადი სამი მხრიდან;

უნდა ჰქონდეს საკმარისი სივრცე, რათა ცხოველი ადგეს, გადაადგილდეს და დაწვეს;

ძირზე უნდა ჰქონდეს შთამნთქმელი მასალა;

მოქმედი ჯანმრთელობის საბუთების ასლები ინგლისურ ენაზე უნდა დაერთოს ძაღლსაშენს კონვერტში.

ჯორჯიან ეარვეისს შეუძლია უარი თქვას ტრანსპორტირებაზე, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.

ცხოველების ტრანსპორტირება არ შედის უფასო ბარგში.

თვითმფრინავის საბარგულში ცხოველების ტრანსპორტირების ფასები:

8-დან 24 კგ-მდე – 150 ევრო

24-დან 45 კგ-მდე – 190 ევრო

Georgian Airways თვითმფრინავის სათავსოში ჩაბარებულ ბარგად მიიღებს მხოლოდ ძაღლებსა და კატებს.

შენიშვნა: უჩვეულო ზომის შინაური ცხოველები, გარეული ცხოველები და მღრღნელები უნდა იქნას გადაყვანილი ტვირთის სახით.

მომსახურე ცხოველები:

მომსახურე ცხოველი არის მეგზური ძაღლი, რომელიც თან ახლავს შემცირებული მობილურობის მქონე მგზავრს DEAF, BLND, ESAN.

მგზავრს უნდა ჰქონდეს მოწმობა, რომელიც ადასტურებს „მომსახურე ცხოველის“ სტატუსს.

მომსახურე ცხოველები მიიღება უფასოდ.

რაოდენობის შეზღუდვები

რაოდენობის ლიმიტი:

AVIH დამოკიდებულია თვითმფრინავის ტიპზე და სივრცის ხელმისაწვდომობაზე.

წონისა და კონდიცირების ტიპის მიხედვით შეიძლება მიღებულ იქნეს 3 გალია:

ა). სამი გალია თითო 24 კგ

ბ). ორი გალია თითო 24 კგ და ერთი 45 კგ.

გ) ორი გალია თითო 45 კგ.

თუმცა 2 ან მეტი ცხოველი დაიშვება იმავე კონტეინერში, თუ ისინი იცნობენ ერთმანეთს და არ აღემატება დასაშვებ წონას.

PETC (თვითმფრინავის სალონი)

ერთი ცხოველი რბილ ჩანთაში თითო მგზავრზე მიიღება ეკონომის სალონში. შინაური ცხოველების საერთო რაოდენობაა 5. ცხოველები არ დაიშვებიან ბიზნეს სალონში.
ორსული მგზავრებისთვის
ფეხმძიმე ქალბატონებს შეუძლიათ იფრინონ "Georgian Airways"-ის რეისით მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მათი ორსულობის ვადა არ აღემატება 36 კვირას.

კომპანია გირჩევთ გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან, მიიღოთ სრული ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის და შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძინოთ ბილეთი. აუცილებლად წარმოადგინეთ ექიმის მოწმობა, ფრენის დროს შესაძლო გართულებების საფრთხის არ არსებობის შესახებ.
შშმ მგზავრებისთვის
მგზავრები, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საჭიროებს მეტ ყურადღებას და/ან ინდივიდუალურ დახმარებას (საჰაერო ხომალდზე ჩასხდობის, ხომალდიდან გამოსვლის და აეროპორტში გადაადგილების დროს).

შშმ მგზავრების რეისზე მიღება დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:
 • მგზავრის მდგომარეობა
 • საჰაერო ხომალდის ტიპი
 • სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენების აუცილებლობა
 • თანმხლებ პირთან ერთად მგზავრობის აუცილებლობა
 • ტრანსფერული რეისით მგზავრობა
იმისათვის რომ მოხდეს ყველა საჭირო აღჭურვულობის და დამხმარე პირების დროული მობილიზება, აუცილებელია ბილეთის დაჯავშვნა მოხდეს ფრენამდე მინიმუმ 48 საათით ადრე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ WCHR დამატება ბილეთში ფასიანია და შეადგენს 50 დოლარს ერთ მიმართულებაზე.

ხელ-ბარგთან ერთად, შშმ მგზავრებს შეუძლიათ თან იქონიონ ინვალიდის სავარძელი, ყავარჯენი, საყრდენი ჯოხი და სხვა საჭირო ნივთები დამატებითი თანხის გადახდის გარეშე.

არავითარი სამედიცინო დოკუმენტი არ მოეთხოვებათ მგზავრებს, რომელთაც:
 • დახმარება მხოლოდ აეროპორტში გადაადგილების და საჰაერო ხომალდში ჩასხდომა/გამოსვლის დროს ჭირდებათ;
 • სმენადაქვეითებულ და უსინათლო მგზავრებს;
 • მზავრებს, რომელთაც არ ჭირდებათ ზედამხედველი ფრენის დროს და ინვალიდის სავარძელს იყენებენ არა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო (ასაკი, კომფორტი და ა.შ)
გაიგე მეტი