საინფორმაციო ცენტრი +995 322 485511 +995 322 111 220
LIGHT

LIGHT - ყველაზე იაფი ფასი. ბილეთის ფასში არ შედის ჩასაბარებელი ბარგი. არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

ფასიანი ადგილები:
Emergency seats - 55 ევრო
1-2 რიგი ეკონომ კლასში – 45 ევრო

STANDARD

STANDARD - ეკონომ კლასის ტარიფი ბარგით, სადაც თარიღის შეცვლა შესაძლებელია საკომისიოს დამატებით. ამ კლასის ბილეთი უკან არ ბრუნდება.

ფასიანი ადგილები:
Emergency seats - 55 ევრო
1-2 რიგი ეკონომ კლასში – 45 ევრო

FLEXIBLE

FLEXIBLE - ტარიფი თარიღის უფასო ცვლილების შესაძლებლობით, იმავე კლასში. ბილეთის დაბრუნება შესაძლებელია ჯარიმის გადახდის შემდეგ.

ფასიანი ადგილები:
Emergency seats - 55 ევრო
1-2 რიგი ეკონომ კლასში – 45 ევრო

Premium-Economy
Premium-Economy - პრემიუმ ეკონომ კლასი, რომელშიც შედის ბიზნეს კლასის პრემიუმ სავარძლებით მგზავრობა. თარიღის შეცვლა შესაძლებელია უფასოდ, კლასში შედის კვება. ბილეთების დაბრუნება შესაძლებელია სპეციალური საფასურის გადახდის შემდეგ.
BUSINESS

BUSINESS - ტარიფი ბიზნეს-კლასი, რომელიც მოიცავს სპეციალურ კვებას და სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებს თვითმფრინავში. შესაძლებელია ტარიფის დაბრუნება ან გადაცვლა, ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის გარეშე.