საინფორმაციო ცენტრი +995 322 485 511
დაზღვევა
„ჯორჯიან ეარვეისის“ ავიაპარკი გადაზღვეულია ლოიდში (ქ.ლონდონი), კომპანია „ქართუ“-ს მიერ. სადაზღვეო პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად.