საინფორმაციო ცენტრი +995 322 485 511
ჩვენი ეკიპაჟი
ყველა "ჯორჯიან ეარვეის" საჰაერო ხომალდი ექსპლუატაციას უწევს მაღალკვალიფიციურ პილოტებს ფართო ფრენის გამოცდილებით.
ყველა ეკიპაჟი იღებს თავდაპირველ თეორიულ და პრაქტიკულ ტრენინგს, ასევე ექვსი თვის განმავლობაში მოქმედი სიმულატორი ტრენინგებს Boeing და CRJ- ის საშუალებებით, შემდეგ სასწავლო ცენტრებში:

- პან ამერიკული ფრენის აკადემია (Miami, Florida)
- ICARE სასწავლო ცენტრი (საფრანგეთი)
- UAB Cam & Cons (ვილნიუსი, ლიტვა)
- მალევის სასწავლო ცენტრი (უნგრეთი).
"ჯორჯიან ეარვეის" პილოტები სერტიფიცირებულია II და III კატეგორიებისთვის, რომლებიც მათთვის სასურველია ამინდის პირობებში მუშაობისთვის.
ამჟამად, ჩვენი კომპანია დასაქმებულია 36 მაღალკვალიფიციური პილოტი და მათი საშუალო ასაკი 30-45 წელია.
ჩვენი მფრინავების დიდ სიამოვნებას ვიღებთ!
ბორტგამცილებლები
ჩვენი პროფესიონალი ბორტგამყოლები მოგესალმებიან ბორტზე და ყველანაირად ცდილობენ, რომ თქვენი ფრენები იყოს უსაფრთხო და კომფორტული. ''ჯორჯიან ეარვეის"-ის ბორტგამყოლებს გავლილი აქვთ როგორც ერთჯერადი, ასევე  რეგულარული სასწავლო კურსები საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, აგრეთვე გერმანიის, ჩეხეთის და უკრაინის სასწავლო ცენტრებში.
სწავლა გრძელდება ექვს თვემდე და მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა  ფრენის უსაფრთხოება და ინციდენტების პრევენციის შემთხვევები,  საგანგებო პროცედურები და ევაკუაცია,  პირველადი სამედიცინო დახმარება და მგზავრების მომსახურება.

ბორტგამყოლების შერჩევა ექვემდებარება რიგ ტესტირებებს და ხორციელდება ავიაკომპანიის შიდა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.